• ⛫3 Maja 5/5 Rzeszów 35-030

 •  infolinia ☎ 781 244 224

/
  • Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna- zasadnicze różnice

   Wrzesień 1, 2015 | Ice Warrior
  • Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna to zagadnienie rzeka i temat, na który można pisać prace naukowe. W poniższym opracowaniu postaram się w sposób jasny i przejrzysty przedstawić zasadnicze różnice, jakie występują między tymi dwoma jakże podobnymi produktami finansowymi. Dzięki tej wiedzy każda zainteresowana osoba będzie wiedzieć, na co się decyduje i jakie konsekwencję łączą się z podpisaniem konkretnej umowy.

   Kredyt hipoteczny to stricte oferta dostępna w banku a pożyczka hipoteczna to możliwość uzyskania znacznej kwoty pieniędzy poza sektorem bankowym (czasami sumy pożyczanych kwot są równe 500 tys. zł). W pierwszym przypadku naszym wierzycielem jest bank a w drugim osoba prywatna, (choć niekiedy umowa może być zawarta między nami a podmiotem wykonującym działalność gospodarczą).

   Z racji tego, że pożyczka hipoteczna ma charakter pozabankowy to umowa jest podpisywana w kancelarii notarialnej i jest sporządzana w formie aktu notarialnego (umowa kredytu hipotecznego jest zatwierdzana w placówce bankowej). Zabezpieczeniem w obu przypadkach jest posiadana przez nas nieruchomość, różnica występuję czasami w dokonanym wpisie w księgach wieczystych. Gdyż, jeżeli dłużnik jest w wyjątkowo trudnej sytuacji to pożyczka jest przeprowadzana na tzw. przewłaszczenie i wtedy wpis następuje w dziale II kw nieruchomości (własność).

  Wordpress SEO Plugin by SEOPressor