• ⛫3 Maja 5/5 Rzeszów 35-030

 •  infolinia ☎ 781 244 224

 • Nasze motto

  "Działanie jest podstawowym kluczem do każdego sukcesu" - Pablo Picasso

 • W swojej działalności zawodowej każdego dnia widzimy, z jakimi problemami muszą się zmagać nasi klienci. Nie chodzi nawet o „prozaiczny” brak pieniędzy, który w którymś momencie doprowadza do sądowego nakazu zapłaty i postępowania egzekucyjnego.

  Problem okazuje się o wiele bardziej złożony. Nie do rzadkości należą przypadki rodzinnych nieporozumień, ukrywania przed drugim współmałżonkiem istniejącego już zadłużenia i zaciągania kolejnych zobowiązań bez jego wiedzy. Licytacje nieruchomości również nie są dla nas żadnym zaskoczeniem. Często z problemem zadłużenia łączą się komplikacje zdrowotne i ciężkie choroby. W takich okolicznościach długi niejako zostają spychane na drugi plan. Jednak niezależnie od przyczyny powstania zobowiązań problem zadłużenia i niespłaconych długów powraca. Czasami w momencie, kiedy klient się tego najmniej spodziewa.

  Wychodząc naprzeciw naszym klientom, staramy się w pierwszej kolejności poznać przyczynę zaistniałej sytuacji. Niestety coraz częściej spotykamy się z postawą bezradności i braku wiary w to, że jakiekolwiek działania mogą coś zmieć- mogą poprawić sytuację dłużnika. Jest zrozumiałym, że wychodząc z takiego założenia trudno liczyć na pozytywne rezultaty. Równie często osoby przychodzą do nas z jednym postulatem „Chciałbym taką a taką sumę pieniędzy”. Okazuje się, że chcą w ten sposób podpłacić swoje raty i jak to się mówi w naszym żargonie „Ugasić pierwsze ogniska”. Praktyka życiowa pokazuje, że jest to działanie po pierwsze nieskuteczne a po drugie prowadzące donikąd.  

  Nasza strategia działania jest kompleksowa:

  • rozpoznajemy problem klienta (sprawdzamy, w jakiej jest sytuacji i jakie są dostępne rozwiązania)
  • przedstawiamy skuteczny plan działania
  • podejmujemy wszystkie konieczne czynności


  Oprócz tego prowadzimy obsługę tzw. „posprzedażową”. Klienci, bowiem bardzo często do nas wracają z nowymi sprawami lub przyprowadzają do nas członków swoich rodzin lub znajomych.

Wordpress SEO Plugin by SEOPressor